ETF

Mandatum Traderissa voit käydä kauppaa ETF:illä alk. 0,03 % toimeksiannon arvosta, min. 3 euroa per toimeksianto.

Mikä on ETF?

ETF (Exchange Traded Fund) on rahasto, jolla käydään kauppaa pörssissä.

Iso osa ETF:istä on niin sanottuja passiivisia rahastoja, jotka pyrkivät seuraamaan mahdollisimman tarkasti jonkin indeksin kehitystä. Monet ETF:t seuraavat esimerkiksi jonkin maantieteellisen alueen tai toimialan suurimpien yhtiöiden osakekursseja. ETF:ien kautta on mahdollista sijoittaa myös moniin muihin omaisuuslajeihin, kuten raaka-aineisiin, joukkolainoihin tai kiinteistöihin.

ETF:ien hyödyt sijoittajalle ovat tyypillisesti matalat hallinnointipalkkiot, laaja hajautus ja pörssinoteerauksen tuoma kaupankäynnin helppous. Viime vuosien aikana ETF:iin sijoitettu pääoma on moninkertaistunut ja suosio kasvaa edelleen.

Fyysinen vai synteettinen ETF?

ETF voi olla fyysinen tai synteettinen. Fyysinen ETF omistaa itse esimerkiksi kohdeindeksin yhtiöiden osakkeita indeksin painon verran, mikä aiheuttaa jonkin verran salkunhoidollisia kuluja.

Synteettiset ETF:t rakennetaan johdannaisilla, jolloin kulut saattavat olla fyysisiä ETF:iä alhaisemmat, mutta tuolloin ETF:ään liittyy johdannaiskaupan vastapuoliriski.

Mandatum Trader

Kymmeniä tuhansia sijoituskohteita osake-, etf-, rahasto- ja johdannaismarkkinoilla

Yli 3000 ETF:ää eri puolilta maailmaa

Tilin avaaminen on maksutonta.

Avaa tili