Osakesäästötili

Tulossa

Osakesäästötili on kaikille tarkoitettu uusi osakesäästämisen ja -sijoittamisen väline. Sijoittamisen osakesäästötilien kautta saa aloittaa 1.1.2020.

Tavoitteena on tuoda osakesäästötili osaksi Mandatum Trader -palvelua heti vuodenvaihteessa.

Mikä on osakesäästötili?

Osakesäästötilin hyöty perustuu verotuksen siirtämiseen myöhemmäksi, jolloin osakesijoittaja pääsee hyötymään tehokkaasti korkoa korolle -ilmiöstä. Osakesäästötilillä sijoitusten tuottoja verotetaan vasta, kun varoja nostetaan tililtä. Tilillä voi käydä aktiivista kauppaa tai sijoittaa omistettujen osakkeiden maksamat osingot uudelleen ilman välittömiä veroja.

Korkoa korolle -vaikutuksen vuoksi suurin hyöty tilistä on mahdollista saada aktiivisella kaupankäynnillä ja pitkällä sijoitushorisontilla.

Tilille voi siirtää rahaa aina 50 000 euroon asti ja tilin arvo saa kasvaa vapaasti yli 50 000 euron.

Millä arvopapereilla osakesäästötilillä voi käydä kauppaa?

Osakesäästötilillä voi käydä kauppaa pörssinoteeratuilla kotimaisilla ja ulkomaisilla osakkeilla.

Kuka voi avata osakesäästötilin?

Osakesäästötilin voi avata kuka tahansa luonnollinen henkilö. Yritys ei voi avata osakesäästötiliä.

Saako samalla henkilöllä olla useita osakesäästötilejä?

Henkilöllä saa olla samanaikaisesti vain yksi osakesäästötili.

Paljonko tilille saa siirtää rahaa?

Tilille saa siirtää rahaa aina 50 000 euroon asti.

Voiko osakesäästötilille siirtää aiemmin hankittuja osakeomistuksia?

Tilille voi siirtää vain rahaa.

Saako tilin arvo nousta yli 50 000 euron?

Tilin markkina-arvolla ei ole ylärajaa. Sijoitusten arvo saa kasvaa yli 50 000 euron, mutta tilille ei saa siirtää yli 50 000 euroa.

Osakesäästötilille on siirretty suurin sallittu määrä 50 000 euroa, mutta sijoitusten arvo on laskenut ja tilin markkina-arvo on alle 50 000. Saako tilille siirtää lisää rahaa?

Sijoitusten arvonlasku ei vähennä tilille siirrettyä pääomaa, joten tilille ei saa siirtää lisää rahaa. Vain rahan nostaminen tililtä tai tilin sulkeminen kokonaan vähentää osakesäästötilille siirrettyä pääomaa. Osakesäästötilin tappion voi realisoida vähennettäväksi verotuksessa sulkemalla osakesäästötilin.

Maksanko osakesäästötilillä veroa voitolla myymistäni sijoituksista tai osingoista?

Osakesäästötilillä myytyihin sijoituksiin tai sijoituksista saatuihin tuottoihin ei kohdistu välitöntä veroa. Osakesäästötiliä verotetaan vasta nostaessasi rahaa tililtä. Noston yhteydessä myös osingot verotetaan kokonaisuudessaan, joten osinkojen osittainen verovapaus ei koske osakesäästötiliä.

Miten tililtä nostettuja varoja verotetaan?

Nostettaessa varoja voitolliselta osakesäästötililtä pääomatuloveroa maksetaan noston tuotto-osasta. Noston tuotto-osa lasketaan markkina-arvon (rahavarat + sijoitusten arvo) ja tilille siirrettyjen varojen perusteella seuraavasti:
nostettava summa * (1 - tilille siirretyt varat / säästötilin markkina-arvo).
Muu osa nostosta on verotonta pääomaa, joka vähennetään noston jälkeen tilille siirretyistä varoista. Nostettaessa varoja tappiolliselta osakesäästötililtä koko nostettava summa on verotonta pääomaa.

Voiko osakesäästötilin siirtää toiselle palveluntarjoajalle?

Osakesäästötilin, ja sillä olevat sijoitukset voi siirtää palveluntarjoajalta toiselle.